zaterdag 7 mei 2016

Day 8 - Friday 6 May
Finishing the neck:
We finish the frets on the sides, then we make them smooth and improve them if necessary.
Afterwords, we can finish the neck.
For the finishing of the neck, we only measure its thickness (without any preparation regarding the shape). Everything happens at sight.

Inbetween, we finish polishing guitar 1.


Dag 8 vrijdag 6 mei

Afwerking hals:
De frets worden op de zijkanten afgewerkt, vervolgens worden deze uitgevlakt en indien nodig bijgewerkt.
Vervolgens kan de hals afgewerkt worden.
De afwerking gebeurt zonder voorbereiding naar vorm toe. Enkel de dikte van de hals wordt nagemeten. Al de rest van de afwerking gebeurt puur op zicht.

Tussendoor werken we ook verder aan het politoeren van gitaar 1.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten