woensdag 4 mei 2016

Day 6 Wednesday 4 May

Embedding Purfling:
First, we finish the purfling and we make sure that it nicely fits.
The purfling for the backside and the top are finished at the end block at first.
The purfling for the top can be imbedded at the height of the guitar neck.
The purfling for the backside will be finished during glueing.
For the glueing, we will not use the classical Spanish method, but the method as used by steel string guitars. For this, we use Tesa tape.
The glueing of the purfling happens in 5 times.
The purfling for the backside is finished at the very last moment and is cutted to the perfect size.  

Preparation fingerboard:
For the fingerboard we use as type of wood ‘pear’.
We flat the fingerboard, one side and the head.
Thereafter, we draw a line in the middle and point the spaces for the frets.
We saw the frets, using only one aid: a square.
Finally, we shave the fingerboard (classical sizes: 52 nut and 62 on the 12th fret).


Dag 6 woensdag 4 mei

Inwerken Randinleg
Eerst werken we de randinleg af en zorgen dat deze overal mooi op elkaar aansluit. De randinleg voor de rug en het bovenblad worden eerst aan de kloszijde afgewerkt.
De randinleg voor het bovenblad kan ter hoogte van de hals ingewerkt worden.
De randinleg voor de rug gaan we pas afwerken tijdens het lijmen.
Het lijmen gebeurt hier niet zoals de typische Spaanse methode, maar wel op de manier zoals deze die gebruikt wordt bij de steelstring gitaren.
We maken dus gebruik van Tesa tape.
We lijmen de randinleg in een vijftal keer.
De randinleg voor de rug wordt op het allerlaatste moment afgewerkt en op maat afgesneden.

Voorbereiding toets:
De gebruikte houtsoort voor de toets is peer
We maken de toets vlak. We maken één zijde en de kop vlak en haaks.
We duiden de middenlijn aan en zetten meteen de fret afstanden uit.
De frets worden ingezaagd. Het enige hulpmiddel die we hierbij gebruiken is een winkelhaak.
Tot slot schaven we de toets op de klassieke maten 52 topkam  en 62 op de 12e fret.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten