woensdag 4 mei 2016

Day 5 Tuesday 3 may

Guitar 3:
Preparation purfling.
First, we make a decorative strip for the end block. When the strip is finished, we embed it at the side of the end block.
The purfling is already made, it only needs to be bended. After bending the purfling, we make it wet and clamp it into the mold. We let it dry for 2 hours.
Meanwhile, we finish polishing guitar 1 and 2.
Finally, we’re about to mill the purfling and make the preparations for the embedding of the prufling at the height of the heel and the end block.


Gitaar 3:
Voorbereiding randinleg.
We maken eerst een sierstrip om aan de klos in te werken.
Nadat deze klaar is wordt deze eerst ingewerkt ter hoogte van de klos.
De randinleg is reeds gemaakt, deze moet enkel nog gebogen worden.
Na het buigen van de randinleg deze nat maken en opspannen in de zijmal. We laten deze een tweetal uur drogen.
Ondertussen werken we verder aan het politoeren van gitaar 1 en 2.
Tot slot gaan we de randinleg frezen en de voorbereiding treffen voor het manueel inwerken van de randinleg ter hoogte van de hiel en de klos.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten