dinsdag 10 mei 2016

Day 10 Monday 9 May

Finishing the nut and the saddle.
We finish the nut and file the grooves for the strings.
We remove the glue residues around the saddle and place the machine heads.
We polish the guitar and colour the maple with uv light.
On the one hand we use a solution on the basis of water and sodium nitrate, on the other hand vinegar. This combination - and the duration of radiation with uvb light - causes the orange colour on the maple.
Finally, we fill the pores with Shellac.

Dag 10 maandag 9 mei

Afwerking Topkam en brug.
We werken de topkam af en vijlen de groeven voor de snaren in.
We verwijderen de lijmresten rond de brug en plaatsen de stemmechanieken.
We kuisen de gitaar op en gaan de esdoorn  kleuren met uv licht.
Hiervoor gebruiken we een oplossing van water en Sodium nitraat enerzijds en natuur azijn anderzijds. Deze combinatie maakt dat de Esdoorn een oranje kleur krijgt al naargelang de duur van bestraling met uvb licht.

Tot slot worden de poriën gevuld met schellack.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten